پرده نمایش پایه دار

پرده نمایش ویدئو پروژکتور فروش پرده نمایش

پرده نمایش سقفی دستی

پرده نمایش پروژکتور نمایندگی فروش پرده نمایش ویدئو پروژکتور
 • اطلاعات بیشتر پرده نمایش

  • ابعاد 180سانتیمتر *180سانتیمتر
  • ابعاد 200سانتیمتر *200سانتیمتر
  • ابعاد250سانتیمتر *250سانتیمتر
  • ابعاد 300سانتیمتر *300سانتیمتر

پرده ویدئو پروژکتور سقفی برقی

پرده نمایش برقی ریموت دار انواع پرده ویدئو پروژکتور،پرده الکترونیکی
 • اطلاعات بیشتر پرده الکترونیکی

  • ابعاد 180سانتیمتر *180سانتیمتر
  • ابعاد 200سانتیمتر *200سانتیمتر
  • ابعاد250سانتیمتر *250سانتیمتر
  • ابعاد 300سانتیمتر *300سانتیمتر
  • ابعاد 300سانتیمتر *400سانتیمتر
  • ابعاد 400سانتیمتر *600سانتیمتر